ทัวร์ ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองฮัลล์ทัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ ล่องแม่น้ำดานูบ by THAI Airways 9 วัน 6 คืน
GG12(C) : เยอรมณี ออสเตรีย เชค ฮังการี BY TG

9 วัน 6 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค นำท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศและเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป นำท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานกา นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย เดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียรเช่น เมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใต้ของมิวนิคตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้

Day 3 : นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์เซ่ เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟขึ้นไปยังยอดเขาซุกสปิตเซ่ ขึ้นกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร นำท่านลงจากยอดเขานำท่านออกเดินทางสู่เมืองที่เป็นเมืองพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย เมือง Bad Riechenhall บาด ริเช่นฮอล์ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปเมืองฮัลล์ทัทท์

Day 4 : เดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวยและโรแมนติก นำคณะเดินชมบริเวณจุดชมวิวบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟมรดกโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก

Day 5 : นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของสาธารณะรัฐเชคชม วิหารเซนต์วิตุส นำท่านไปยังยัง สะพานชาลส์ ซึ่งสะพานนี้จะนำท่านข้ามไปยัง ย่าน OLD TOWN นำท่านชมย่าน OLD TOWN เขตเมืองเก่าของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรีย์ยานฮุส จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรอโน่ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก

Day 6 : นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป นำท่านแวะถ่ายรรูปกับ อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางมารียเทรเรซ่า ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอปส์บูร์ก นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเททศฮังงการี จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่แควร์

Day 7 : นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดดาเปสต์ ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด ของแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่ห้อ

Day 8 : นำคณะออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนาคณะออกเดินทางกลับ

Day 9 : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน