ทัวร์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี หมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ชมดอกทิวลิป by THAI Airways 7 วัน 4 คืน
GG07(A) : เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม BY TG

7 วัน 4 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต

Day 2 : คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต นำท่านเดินทางไปยังเมือง เซนต์กอร์ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านลงเรือ ณ ท่าเรือเมืองเซนต์กอร์ สู่ที่ท่าเรือเมือง บอพพาร์ด นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เป็นวิหารสไตล์โกธิค ที่รอดพ้นจากการถล่มระเบิดจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

Day 3 : นำท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก หมู่บ้านที่ไม่มีรถไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ลำคลอง มีสะพานไม้ทรงสวย นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ลิซเซ่ เพื่อนำท่านเข้าชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพียงปีละหนึ่งครั้ง ) จัดแสดง สวนเคอเค่นฮอฟ (Kerkenhof Garden) เป็นสวนสวยที่ผู้คนทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเยือน เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์

Day 4 : เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (Windmill) ซานส์ ชานส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกังหันลมแบบต่าง ๆ ซึ่งสร้างมาเพื่อใช้งานต่างกันอาทิเช่นใช้ทดน้ำเข้าแปลงนา นำท่านชมหมู่บ้านชาวดัชท์ จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อนำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินชมย่าน Dam Square ถ่ายรูปพระราชวังหลวง เดินทางสู่เมืองรอตเทอร์ดาม เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชม บ้านคิวบ์ The Cube Houses นำท่านเดินชม ท่าเรือเก่า Old Harbor (Oude Haven)

Day 5 : เดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรก นำท่านผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่า ๆ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างโกธิคและนีโอโกธิค นำท่านผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม นำท่านชม เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉี่ พร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณ กรองด์ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

Day 6 : นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

Day 7 : คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี หมู่บ้านกังหันลม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน