ทัวร์ อินเดีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินเดีย มุมไบ วัดสิทธิวินายัก วัดมหาลักษมี วัดพระศิวะ by IndiGo 4 วัน 2 คืน
BOM-001 : Mumbai มุมไบ ลอนดอนแห่งอินเดีย BY 6E

4 วัน 2 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินฉัตราปตีศิวาจี(เมืองมุมไบ) – เมืองมุมไบ

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่วัดสิทธิวินายัก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ และยังเป็นวัดที่นักการเมือง นักแสดงและผู้มีชื่อเสียงในอินเดียให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าสู่วัดมหาลักษมี วัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองมุมไบ ตั้งอยู่บนถนน Bhulabhai Desai นำท่านเข้าสู่วิหารบาบูลนารถ วิหารพระศิวะโบราณในมุมไบ ตั้งอยู่ใกล้ girgaon chowpatty บนเนินเขาเล็กๆ ถนน Charni วิหารบาบูลนารถสร้างขึ้นในปี 1780 เป็นอาคารที่แกะสลักอย่างประณีตสวยงามทำจากหินปูนและหินอ่อนส่วนของเพดานและเสาของวิหารประดับตกแต่งด้วยภาพตามตำนานฮินดู นำท่านชมประตูสู่อินเดีย ริมฝั่งทะเลอาระเบียนซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ สร้างขึ้นเพื่อเป็น “อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยือนมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี่” นำท่านเดินทางสู่มรดกโลก ถ้ำเอเลเฟนตา โดยเรือโดยสาร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) ถ้ำเอเลเฟนตา มีชื่อเดิมว่า คะระบุรี เทวสถานอันเก่าแก่ทางธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานแกะสลักเพื่อบูชาองค์พระศิวะ จนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2530 ถ้ำเอเลเฟนตา เป็นถ้ำที่อยู่บนเกาะเอเลเฟนตา ในทะเลโอมานติดกับมุมไบ โดยคำว่าเอเลเฟนตา (Elephanta) เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า 'ช้าง'

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ถ้ำกัณเหรี (Kanheri Caves)ถ้ำที่สวยงามอีกถ้ำนึงของเมืองมุมไบ ถ้ำกัณเหรีตั้งอยู่บนเกาะซัลเซตต์ ห่างจากตัวเมืองมุมไบไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กล. ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติสันเจ คานธี นำท่านเที่ยวชมซิตี้ทัวร์เมืองมุมไบอดีตเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย เคยเป็นหมู่เกาะ 7 เกาะที่แยกออกจากแผ่นดินก่อนจะเชื่อมต่อกันเมื่อร่องน้ำลำคลองตื้นเขินและกลายเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลยาว 22 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงเสน่ห์ของความเป็นตะวันตกหลงเหลือให้เราได้สัมผัสอยู่ตลอดเส้นทาง นำท่านแวะถ่ายรูปสถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี(Victoria Terminus) สถานีรถไฟกลางเมืองมุมไบ ที่ได้รับการตั้งชื่อตามพระนามพระราชินีวิคตอเรีย ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิคผสมผสานกับงานศิลปะแบบอินเดีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านสู่ตลาดโคลาบาร์ ย่านดังของมุมไบใกล้กับสถานที่สำคัญของเมือง มีสินค้าหลากหลายประเภท นำคณะเดินทางถึงสนามบินฉัตราปตีศิวาจี(มุมไบ)

Day : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

ทัวร์อินเดีย มุมไบ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินเดีย ราคาใกล้เคียงกัน