ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เจจู อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ยอดเขาซองซานอิลจุลบง by Jeju Air 4 วัน 2 คืน
Jeju Super Save Special BY 7C

4 วัน 2 คืน

Day 1 : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

Day 2 : พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้วซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู
โปรแกรมเพิ่มเติม : หัวหน้าทัวร์จะมีการสรุปสถานที่กับลูกค้าอีกครั้ง โดยการโหวตบนรถ
คาเมเลียฮิลล์ โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 8,000 วอน
สวนส้ม โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 8,000 วอน
โชว์กายกรรม โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 วอน

Day 3 : พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู
หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชำระค่าตั๋วด้วยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา
จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 'ซองอึบ' (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง
โปรแกรมเพิ่มเติม :
Aqua Planet โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 20,000 won

Day 4 : จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู ได้เวลาอันสมควรพร้อมเดินทางกลับสู่สนามบินเจจู เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลี เจจู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน