ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค by Vietnam Airlines 3 วัน 2 คืน
ZDAD23 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยจอมพลัง] BY VN

3 วัน 2 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางถึง สนามบินดานังเมืองดานัง - นำท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ - นำท่านชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร - ท่านจะได้พบกับความงามของ แม่น้ำฮาน ท่ามกลางไฟแสงสีของเมืองดานังยามค่ำคืน

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ - ระหว่างทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ระหว่างทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นำท่านเดินทางสู่เขาบานาฮิลส์ด้วย กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ - นำท่านสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร - หลังจากทานอาหารท่านสนุกสานกับเครื่องเล่นต่างๆใน สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ท่องเที่ยวชมความงามสไตล์ฝรั่งเศส ในช่วงเช่าท่านก็จะได้สัมผัสบรรยากาศสวยไปอีกแบบนึง -หลังจากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก - นำท่านชม สะพานสีทอง - นำท่านชม โรงเก็บไวน์

Day 3 : ท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน - นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ - นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น - นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ - นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 - นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินดานัง - นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน