ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ดาดัง บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง Danang - Hue - Hoian - Banahill BY PG

4 วัน 3 คืน

Day 1 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - เมืองเว้ ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้เพียง 2-3 ไมล์ - วัดเจดีย์เทียนมู่ วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า - ตลาดดงบา เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป - ล่องเรือแม่น้ำหอมล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม

Day 2 : พระราชวังไดโน้ย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก - เมืองฮอยอัน เมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

Day 3 : เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก สถานที่ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนสไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด - สะพานโกเด้นบริดจ์ หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม

Day 4 :วัดลินห์อึ๋ง ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้
- สนามบินดานัง

ทัวร์เวียดนาม ดาดัง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน