ทัวร์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี มหาวิหารแฟรงเฟิร์ต เมืองบรัสเซลล์ เมืองบรูจส์ by Cathay Pacific 8 วัน 5 คืน
CX882 : เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ BY CX

8 วัน 5 คืน

Day 1 : เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 : แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศเช็คแล็บก๊อก - เดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - นำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมืองที่กษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน - นำท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบกอธิค ในช่วงศตวรรษที่ 13 - จัตุรัสโรเมอร์ - นำท่านชมปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) - นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ - นำท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์

Day 3 : เมืองโคโลญจน์ – นำท่านเดินทางสู่ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำอย่างจุใจ - นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน - นำท่านถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม – จัตุรัสแกรนด์ พาเลส

Day 4 : เมืองบรัสเซลล์ เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเวนิ สแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO - นำท่านชมเมืองบรูจส์ - นำท่านเดินทางสู่เมืองเกนต์ เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ชื่อว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว - เมืองแอนท์เวิร์ป เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเด่นทั้งเรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การ์ด และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอีกด้วย

Day 5 : เมืองแอนท์เวิร์ป นำท่านสู่เมืองรอตเตอร์ดัม เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น 'เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา - นำท่านถ่ายรูปบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลังซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem - นำท่านชม Grote of St. Laurenskerk ย่านบินเนนฮอฟ โบสถ์แห่งนี้คือสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแห่งเดียวในเมืองนี้ ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง นับว่าเป็นสถานที่สำหรับงานเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการจัดพิธีการทางศาสนาสำคัญต่างๆ - นำท่านล่องเรือหลังคากระจก กระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของอัมสเตอดัม - จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด

Day 6 : อัมเตอร์ดัม – นำท่านเดินทางไปชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบัน - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม เคยตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวน้ำเค็มของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์” ก่อนที่รัฐบาลได้สร้างเขื่อนสูงใหญ่ปิดทะเลเพื่อสร้างเป็นกำแพงกั้นน้ำท่วมและจัดทำเป็นแหล่งอนุรักษ์น้ำจืด หลังจากนั้นโวเลนดัมจึงกลายเป็นเมืองริมทะเลน้ำจืด ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อย่างน่าสนใจ - เมืองลิซเซ่ - นำท่านชม สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ

Day 7 : เดินทางกลับจากท่าอากาศยานอัมเตอร์ดัม - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก

Day 8 : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี มหาวิหารแฟรงเฟิร์ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน