ทัวร์ จอร์เจีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย อัมมาน เพตรา เดดซี มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู by ETIHAD AIRWAYS 6 วัน 3 คืน
ZAMM01 : จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู] BY EY

6 วัน 3 คืน

ชมเมืองเพตรามหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามี่สุดทดสอบการลอยตัวบนทะเลที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก'เดดซี' #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รวมวีซ่าแล้ว
Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน นำท่านชม กรุงอัมมาน ) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์แดน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณเจราช หรือเมืองพันเสา นำท่านชม โอวัลพลาซ่า ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา นำท่านเข้าชม มหานครเพตรา นำท่านนั่งรถม้าลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร จากนั้นเข้าสู่เขตหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหารปราสาททรายสีชมพู อันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถจิ๊บหรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ นำท่านชม “น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์” นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา จากนั้นนำท่านชม เมาท์เนโบ จากนั้นชม โบสถ์อนุสรณ์โมเสส จากนั้นชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซีหรือ ทะเลมรณะ ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก

Day 5 : นำท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี นำท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 6 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์จอร์เจีย อัมมาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน