ทัวร์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค


ล่องเรือชมฟยอร์ด หมู่บ้านซานต้ครอส นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลอมสบานา
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18175
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค ล่องเรือชมฟยอร์ด หมู่บ้านซานต้ครอส นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลอมสบานา by THAI Airways 12 วัน 9 คืน
BT-SNV001-TG : มหัศจรรย์ Scandinavia เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน BY TG

12 วัน 9 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก โคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย น้ำพุเกฟิออน ถ่ายรูปกับ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก เดินทางสู่ท่าเรือนูฮาวน์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ เดินทางสู่ท่าเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways ออกเดินทางสู่กรุงออสโล

Day 3 : เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เดินทางต่อไปเมืองกอล เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ เป็นเมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถราง เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์เกน เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์เกน มาร์เก็ตสแควร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองวอส ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL นำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา เดินทางไปยังเมืองเกลโล

Day 5 : เดินทางต่อไปเมืองออสโล เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล แลนด์มาร์คสำคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี ชอปปิ้ง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน

Day 6 : ออกเดินทางจาก เมืองออสโล เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า จากอัลต้าเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก ให้ท่านได้แวะพักที่ร้าน Artico Ice Bar เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสำรวจระบบนิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคป

Day 7 : นำท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ จากนั้นเดินทางไปยัง Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida

Day 8 : เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic ถ่ายรูปกับเส้น Arctic โดนเขาจะมีสัญลักษณ์แสดงชัดเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต ท่านจะได้รับใบประกาศที่แสดงว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ข้ามเขต Arctic ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวันตา

Day 9 : โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่แห่งนี้ หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่สำคัญ เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง เดินทางสู่ท่าเรือสำราญ SILJA LINE ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม สวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

Day 10 : เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม นำท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้ดินที่ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก ปิ้งย่านแกมล่าสแตน แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ท่านได้ชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือมีสิ้นค้าแบรนด์เนม และร้าน CAFÉ ร้านอาหารมากมาย

Day 11 : นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 12 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 13 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 135,000 FULL
06 – 17 ส.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 129,000 FULL

ทัวร์นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค ล่องเรือชมฟยอร์ด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน