ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ปราจีนบุรี พิพิธภันฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ วัดรัตนเนตตาราม by รถตู้ 1 วัน
GWH0606 : ปราจีนบุรี วันเดียว...เที่ยวง่าย

1 วัน

เที่ยวภาคกลาง อุทยานพญานาค 'ดำชะโนด 3' พิพิธภันฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ วัดรัตนเนตตาราม The River Cafe วัดแก้วพิจิตร
06.00น. นำท่านออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
09.00น. นำท่านเดินทางถึงอุทยานหลวงปู่สดพญานาค4ตระกูลหรือคำชะโนด3เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและสงบ
วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่ทั้งสวยงามและยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่จากนั้นพาท่านชมพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์พื้นที่โดยรอบของพิพิธภัณฑ์โอบล้อมด้วยพรรณไม้สวยงามนานาชนิดเมื่อได้ก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้พบกับตะเกียงจำนวนมากมหาศาลซึ่งมีแขวนอยู่ทุกๆที่ตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงไขลานรวมไว้
บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
พาท่านนั่งชิมกาแฟพร้อมบรรยากาศริมแม่น้ำปราจีนบุรีTheRiverCafé&Bistroร้านตกแต่งสไตล์วินเทจลอฟต์อิฐแดงเปลือยมีทั้งโซนในห้องแอร์และด้านนอกชมวิวชิลริมน้ำจากนั้นพาท่านชมวัดแก้วพิจิตรสถาปัตยกรรมและศิลปะของชาติต่างๆไทยจีนยุโรปและเขมรที่หลอมรวมอยู่ในวัดแก้วพิจิตรวัดสวยงามและมีความสำคัญที่สุดของเมืองปราจีนโดยเฉพาะภายในพระอุโบสถหลังสีชมพูอมส้มพระประธานคือหลวงพ่ออภัยวงศ์ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดโดยช่างหลวงสมัยรัชกาลที่6

ทัวร์ในประเทศ ปราจีนบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน