ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ปราจีนบุรี พิพิธภันฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ วัดรัตนเนตตาราม by รถตู้ 1 วัน
GWH0606 : ปราจีนบุรี วันเดียว...เที่ยวง่าย

1 วัน

เที่ยวภาคกลาง อุทยานพญานาค 'ดำชะโนด 3' พิพิธภันฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ วัดรัตนเนตตาราม The River Cafe วัดแก้วพิจิตร
06.00น. นำท่านออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
09.00น. นำท่านเดินทางถึงอุทยานหลวงปู่สดพญานาค4ตระกูลหรือคำชะโนด3เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและสงบ
วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่ทั้งสวยงามและยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่จากนั้นพาท่านชมพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์พื้นที่โดยรอบของพิพิธภัณฑ์โอบล้อมด้วยพรรณไม้สวยงามนานาชนิดเมื่อได้ก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้พบกับตะเกียงจำนวนมากมหาศาลซึ่งมีแขวนอยู่ทุกๆที่ตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงไขลานรวมไว้
บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
พาท่านนั่งชิมกาแฟพร้อมบรรยากาศริมแม่น้ำปราจีนบุรีTheRiverCafé&Bistroร้านตกแต่งสไตล์วินเทจลอฟต์อิฐแดงเปลือยมีทั้งโซนในห้องแอร์และด้านนอกชมวิวชิลริมน้ำจากนั้นพาท่านชมวัดแก้วพิจิตรสถาปัตยกรรมและศิลปะของชาติต่างๆไทยจีนยุโรปและเขมรที่หลอมรวมอยู่ในวัดแก้วพิจิตรวัดสวยงามและมีความสำคัญที่สุดของเมืองปราจีนโดยเฉพาะภายในพระอุโบสถหลังสีชมพูอมส้มพระประธานคือหลวงพ่ออภัยวงศ์ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดโดยช่างหลวงสมัยรัชกาลที่6


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 2,390 FULL
06 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
07 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
13 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
14 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
20 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
21 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
27 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
28 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
04 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
05 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
06 ก.ค 2563 จันทร์ - จันทร์ 2,390 FULL
11 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
12 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
18 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
19 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
25 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
26 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
01 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
02 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
08 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
09 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
12 ส.ค 2563 พุธ - พุธ 2,390 FULL
15 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
16 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
22 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
23 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
29 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
30 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
05 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
06 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
12 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
13 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
19 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
20 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
26 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
27 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
03 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
04 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
10 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
11 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
13 ต.ค 2563 อังคาร - อังคาร 2,390 FULL
17 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
18 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
24 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
25 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
31 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
01 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
07 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
08 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
14 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
15 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
21 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
22 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
28 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
29 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
05 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
06 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
07 ธ.ค 2563 จันทร์ - จันทร์ 2,390 FULL
10 ธ.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,390 FULL
12 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
13 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
19 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
20 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
26 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
27 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL

ทัวร์ในประเทศ ปราจีนบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน