ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตลาดมะม่วงแปดริ้ว by รถตู้ 1 วัน
GWH0609 : ฉะเชิงเทรา..... (One Day Trip)

1 วัน

เที่ยวภาคตะวันออก อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตลาดมะม่วงแปดริ้ว วัดสมานรัตนาราม ตลาดน้ำบางคล้า วัดปากน้ำโจโฉั
ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศVIPรุ่นใหม่9ที่นั่งเดินทางสู่จ.ฉะเชิงเทรา
07.30น. นำท่านออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง★★พิเศษ...บริการอาหารเช้าบนรถพร้อมน้ำดื่ม(มื้อที่1)★★
09.30น. นำท่านเดินทางถึงตลาดมะม่วงแปดริ้วมะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดน้ำบางคล้าริมแม่น้ำบางปะกงที่มีพ่อค้าแม่ขายพายเรือขายของกันแน่นขนัดมีของขายหลากหลายทั้งของคาวของหวานผักผลไม้อิ่มพุงแตกแน่นอนนอกจากเดินซื้อของกินของ
ใช้แล้วเราจะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำบางปะกงอีกด้วยนำท่านเดินทางชมวัดปากน้ำ(โจ้โฉ้)พบกับพระอุโบสถสีทองทั้งหลังที่เป็นพระอุโบสถสีทองแห่งเดียวในประเทศไทยภายในพระอุโบสถสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตได้ด้วย
บ่าย นำท่านสักการะอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพระพิฆเนศปางยืนที่สูงกว่า30เมตร
รอบๆอุทยานจะมีซุ้มขายสินค้าเกษตรของคนในพื้นด้วยสักการะบูชาพระพิฆเนศกันแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะต่อจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยังที่วัดสมานรัตนารามวัดชื่อดังของอำเภอบางคล้าเป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะนำความสุขสบายมาให้แก่ผู้สักการะบูชาต่อจากนั้นพาท่านสักการะวัดโสธรวรารามวรวิหารหรือที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า“วัดหลวงพ่อโสธร”วัดนี้อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน