ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตลาดมะม่วงแปดริ้ว by รถตู้ 1 วัน
GWH0609 : ฉะเชิงเทรา..... (One Day Trip)

1 วัน

เที่ยวภาคตะวันออก อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตลาดมะม่วงแปดริ้ว วัดสมานรัตนาราม ตลาดน้ำบางคล้า วัดปากน้ำโจโฉั
ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศVIPรุ่นใหม่9ที่นั่งเดินทางสู่จ.ฉะเชิงเทรา
07.30น. นำท่านออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง★★พิเศษ...บริการอาหารเช้าบนรถพร้อมน้ำดื่ม(มื้อที่1)★★
09.30น. นำท่านเดินทางถึงตลาดมะม่วงแปดริ้วมะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดน้ำบางคล้าริมแม่น้ำบางปะกงที่มีพ่อค้าแม่ขายพายเรือขายของกันแน่นขนัดมีของขายหลากหลายทั้งของคาวของหวานผักผลไม้อิ่มพุงแตกแน่นอนนอกจากเดินซื้อของกินของ
ใช้แล้วเราจะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำบางปะกงอีกด้วยนำท่านเดินทางชมวัดปากน้ำ(โจ้โฉ้)พบกับพระอุโบสถสีทองทั้งหลังที่เป็นพระอุโบสถสีทองแห่งเดียวในประเทศไทยภายในพระอุโบสถสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตได้ด้วย
บ่าย นำท่านสักการะอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพระพิฆเนศปางยืนที่สูงกว่า30เมตร
รอบๆอุทยานจะมีซุ้มขายสินค้าเกษตรของคนในพื้นด้วยสักการะบูชาพระพิฆเนศกันแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะต่อจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยังที่วัดสมานรัตนารามวัดชื่อดังของอำเภอบางคล้าเป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะนำความสุขสบายมาให้แก่ผู้สักการะบูชาต่อจากนั้นพาท่านสักการะวัดโสธรวรารามวรวิหารหรือที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า“วัดหลวงพ่อโสธร”วัดนี้อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 2,290 FULL
06 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
07 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
13 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
14 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
20 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
21 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
27 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
28 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
04 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
05 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
06 ก.ค 2563 จันทร์ - จันทร์ 2,290 FULL
11 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
12 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
18 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
19 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
25 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
26 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
28 ก.ค 2563 อังคาร - อังคาร 2,290 FULL
01 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
02 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
08 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
09 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
12 ส.ค 2563 พุธ - พุธ 2,290 FULL
15 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
16 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
22 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
23 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
29 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
30 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
05 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
06 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
12 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
13 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
19 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
20 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
26 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
27 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
03 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
04 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
10 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
11 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
13 ต.ค 2563 อังคาร - อังคาร 2,290 FULL
17 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
18 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
23 ต.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 2,290 FULL
24 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
25 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
31 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
01 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
07 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
08 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
14 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
15 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
21 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
22 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
28 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
29 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
05 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
06 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
12 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
13 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
19 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
20 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL
26 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,290 FULL
27 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,290 FULL

ทัวร์ในประเทศ ฉะเชิงเทรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน