ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เพชรบุรี Streed Art ตลาดริมน้ำ นาตาชม คอฟพี่ วัดถ้ำเขาหลวง พระนครคีร by รถตู้ 1 วัน
GWH0608 : เพชรบุรี....ดีจัง (One Day Trip)

1 วัน

Streed Art ตลาดริมน้ำ วัดมหาธาตุวรวิหาร นาตาชม คอฟพี่! วัดถ้ำเขาหลวง สวนลุงถนอม พระนครคีรี
07.30น.นาท่านออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
09.30น.นาท่านเดินทางถึงวัดถ้าเขาหลวงถือเป็นถ้าใหญ่และสาคัญที่สุดในเมืองเพชรภายในถ้าประดิษฐาน
พระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสาคัญยิ่ง
11.00น.นาท่านเดินทางถึงพระนครคีรีหรือเขาวังตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีชื่อว่า“เขาสมณะ”ประกอบด้วยยอดเขาใหญ่3ยอด
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระปรางค์ 5 ยอด สีขาว มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน
15.00 น. นำท่านชม สวนตาลลุงถนอม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด หรือกลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลโตนด ต้นตาล ถือได้ว่าเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 2,390 FULL
06 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
07 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
13 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
14 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
20 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
21 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
27 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
28 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
04 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
05 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
11 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
12 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
18 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
19 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
25 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
26 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
28 ก.ค 2563 อังคาร - อังคาร 2,390 FULL
01 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
02 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
08 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
09 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
15 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
16 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
22 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
23 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
29 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
30 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
05 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
06 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
12 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
13 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
19 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
20 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
27 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
03 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
04 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
10 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
11 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
17 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
18 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
24 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
25 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
31 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
01 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
07 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
08 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
14 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
15 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
21 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
22 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
28 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
29 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
05 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
06 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
07 ธ.ค 2563 จันทร์ - จันทร์ 2,390 FULL
10 ธ.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,390 FULL
12 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
13 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
19 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
20 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL
26 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,390 FULL
27 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,390 FULL

ทัวร์ในประเทศ เพชรบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน