ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Air Asia 3 วัน 2 คืน
CKG001 : ฉงชิ่ง อู่หลง BY FD

3 วัน 2 คืน

ฉงซึ่งอู่หลงเฮวนดินแดนบงกร มหานครฉงชึ่งอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์
ฉงซึ่ง อู่หลง เฮวนดินแดนบงกร
มหานครฉงชึ่ง อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน