ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

LG003 : ลี่เจียง แชงกรีล่า 2 ภูเขา

5 วัน 4 คืน

พิชิต2ยอดเขาหิมะชมวิว360องศา ภูเขาหิมะมังกรหยกหุบเขาพระจันทรัสีน้ำเงิน
พิชิต 2 ยอดเขาหิมะ ชมวิว 360 องศา
ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทรัสีน้ำเงิน

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน