ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by THAI Airways 3 วัน 2 คืน
Taiwan ทริปฟิน กินจนตัวแตก BY TG

3 วัน 2 คืน

พากินพาชิมพาเที่ยวมีไกด์และรถทุกวัน ไฮไลท์ของโปรแกรม •บินตรงสุวรรณภูมิ–เถาหยวน(ไต้หวัน)เดินทางโดยสายการบินTHAIAIRWAY(ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป30กิโลกรัมและขากลับ30กิโลกรัมพร้อมสะสมไมล์50% •โรงแรมระดับมาตรฐาน3ดาวพร้อมอาหารเช้าไทเป2คืน •ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกินที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน!!พาชิมพากินอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู๊ดหรือร้านดัง •เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว(MUSHROOMROCK)หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่นวัดหลงซานชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น89)D.I.Yพายสับปะรดโรงงานพายสับปะรด •ช้อปปิ้งตลาดดังตลาดซีเหมินติงและตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน •มื้อพิเศษ!!กับเมนูเสี่ยวหลงเปาร้านดัง“DINTAIFUNG”และเมนูชาบูชาบูหม่าล่า •น้ำดื่มบนรถวันละ1ขวด
พากิน พาชิม พาเที่ยว มีไกด์ และรถทุกวัน
ไฮไลท์ของโปรแกรม
•บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย)
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์ 50%
•โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า ไทเป 2 คืน
•ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกิน ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน!! พาชิม พากิน อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น สตรีทฟู๊ด หรือ ร้านดัง
•เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ
จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด
•ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน
•มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบู ชาบูหม่าล่า
•น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน