ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by THAI Airways 4 วัน 3 คืน
Welcome Taiwan BY TG

4 วัน 3 คืน

มีไกด์และรถพาเที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระ!!!! • บินตรงสุวรรณภูมิ–เถาหยวน(ไต้หวัน)เดินทางโดยสายการบินTHAIAIRWAY(ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป30กิโลกรัมและขากลับ30กิโลกรัมพร้อมสะสมไมล์50% • โรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาวพร้อมอาหารเช้าพักไทจง1คืนและไทเป2คืน • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวันล่องทะเลสาบสุริยันจันทราอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชานชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น89)วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวิ่นหวู่วัดหลงซานซื่อหมู่บ้านสายรุ้ง • D.I.Yพายสับปะรดศูนย์GERMANIUM • ช้อปปิ้งตลาดดังฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและตลาดซีเหมินติงMITSUIOUTLET • มื้อพิเศษ!!กับเมนูเสี่ยวหลงเปาซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหลเนื้อเนียนนุ่มทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ
มีไกด์ และรถ พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ !!!!
• บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย)
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์50%
• โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
• เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ วัดหลงซานซื่อ หมู่บ้านสายรุ้ง
• D.I.Y พายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM
• ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง MITSUI OUTLET
• มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน