ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Trendy Taiwan Taroko BY VZ

5 วัน 4 คืน

มีไกด์และรถพาเที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระ!!!! • บินตรงสุวรรณภูมิ–เถาหยวน(ไต้หวัน)เดินทางโดยสายการบินVIETJETAIRLINE ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป20กิโลกรัมและขากลับ20กิโลกรัม โรงแรมระดับมาตรฐาน3ดาวพร้อมอาหารเช้า • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวันอุทยานทาโรโกะหน้าผาชิงสุ่ยหาดหินซีซิงถันนั่งกระเช้าเมาคงวัดซื่อหนาน ชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น89)บ่อน้ำพุร้อนซินเป่ยโถว สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ยพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นน้ำตกซือเฟิ่น • ร้านพายสับปะรดร้านสร้อยร้านชาร้านเครื่องสำอางค์ • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงตลาดปลาไทเปตลาดคนเดินตั้นสุย • มื้อพิเศษ!!กับเมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวันชาบูสไตล์ไต้หวันและพระกระโดดกำแพง
มีไกด์ และรถ พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ !!!!
• บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINE
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า
• เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ หน้าผาชิงสุ่ย หาดหินซีซิงถัน นั่งกระเช้าเมาคง วัดซื่อหนาน
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) บ่อน้ำพุร้อนซินเป่ยโถว
สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น น้ำตกซือเฟิ่น
• ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อย ร้านชา ร้านเครื่องสำอางค์
• ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป ตลาดคนเดินตั้นสุย
• มื้อพิเศษ!! กับเมนู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน ชาบู สไตล์ไต้หวัน และพระกระโดดกำแพง

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน