ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ZHKG01 : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง [เลทส์โก ส้มชาบู] บิน แอร์เอเชีย

3 วัน 2 คืน

เที่ยวเต็มวันไปเช้า-กลับดึกเข้ามาเก๊า-ออกฮ่องกงพักฮ่องกง2คืนไม่เหนื่อยชมความงามวัดชีหลินและสวนหนานเหลียนนั่งกระเช้านองปิง360องศาสักการะพระใหญโป่วหลินหมุนกังหันวัดแชกงหมิวขอพรวัดอาม่าขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียนถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลองชมโบสถ์เซนต์ปอลเที่ยวโคโลอานโบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียร์ช้อปปิ้งซื้อของฝากย่านกุนฮาหรือไทปาฟู้ดสตรีท
เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก เข้ามาเก๊า - ออกฮ่องกง พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย ชมความงามวัด ชีหลินและสวนหนานเหลียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญโป่วหลิน หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล เที่ยวโคโลอาน โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ ช้อปปิ้งซื้อของฝากย่านกุนฮา หรือไทปาฟู้ดสตรีท

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน