ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ริมอ่าวลังโก by Air Asia 4 วัน 3 คืน
Exclusive Vietnam บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง บานาฮิล์ BY FD

4 วัน 3 คืน

Day 1 : เดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม จากนั้นนำชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกกับสถาปัตยกรรมตะวันตก จากนั้นเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ เพื่อไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลที่เจดีย์เทียนมู่ และจากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา ตลาดตองบาเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายหลายรายการไม่ว่าจะเป็น ชุดเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกมากมาย นำท่านล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณโดนจะมีทั้ง เสียงดนตรี

Day 2 : นำท่านชม พระราชวังไดโนย ซึงพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางจากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์
นำท่านชม สะพานมือสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนยอดเขาบาน่าฮิลล์

Day 3 : นำชม วัดหลิงอิ๋ง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนเกาะเซินตร้า จากนั้นนำท่านชมสะพานแห่งความรัก เป็นสถานที่ยอดนิยมของหนุ่มสาวคู่รักโดยคู่รักจะซื้อกุญแจมาคล้องใส่สะพานและเชื่อกันว่าหากคล้องแล้วจะได้อยู่เป็นคู่กันตลอดไป จากนั้นพาท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง และนำท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน
ต่อด้วยชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุกว่า 200 ปี จากนั้นชม ริมอ่าวลังโก ที่ชาวเวียดนามใช้อ่าวนี้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบ หินอ่อนเนื้อดีรวมไปถึงช่างแกะสลักที่มีฝีมือประณีต นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทานให้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวบ้าน และระหว่างที่ล่องเรือกระด้ง

Day 4 : เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม ดานัง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน