ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SDT-18 : ไต้หวัน สมายด์ เบิกบานใจ สงกรานต์ BY TG

5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟโบราญอุทยานอารีซังมปาสนพันปีเส้นทางที่องเที่ยวทางธรรมชาติร่องเรือทะเลสาบสุริยันจันท์ทราสักการะวัดเหวินอู่ขอพรเทพเจ่สกวนอู เที่ยวชมหปู่บ้านโบราณจิ๋วฟิน.อุทยานหินล้านปีเหยหสิ่ว เมนฃุพิเศษบุฟเฟฟต์นานาชนิด[บุฟเฟต์ชาบูชาบูสไตได้หวัน เสียวหลงเปากุ้งมังกรนึ่งซีิื้อิ๊วเปาอือ
นั่งรถไฟโบราญ อุทยานอารีซัง มปาสนพันปี เส้นทางที่องเที่ยวทางธรรมชาติ ร่องเรือทะเลสาบสุริยันจันท์ทรา สักการะวัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ่สกวนอู
เที่ยวชมหปู่บ้านโบราณจิ๋วฟิน . อุทยานหินล้านปีเหยหสิ่ว
เมนฃุพิเศษ บุฟเฟฟต์ นานาชนิด [บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู สไตได้หวัน
เสียวหลงเปา กุ้งมังกรนึ่งซีิื้อิ๊ว เปาอือ

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน