ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SDT-17 : ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ โฟว์อินวัน BY TG

6 วัน 5 คืน

อารีชนรถโฟโบราณป่าสนพันปี-อุกยานกาโรโกะคำนกนางแอ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา-SKYWALK-ฟาร์มชิงจังรถโฟหัวจรวดไกเป101 อกยานเหยหลีว-วัดเหว้นวุ่-วัดหลงชาบ-ชีเหมินดัง-ฝงเจียในทมาร์เก็ต แนูขึ้นชื่อ:สตัดะสลัดบาร์กาปลาประรานารับดีเ1ชาบูชาบูเ/เสียวหลงเปา
อารีชน รถโฟโบราณ ป่าสนพันปี - อุกยานกาโรโกะ คำนกนางแอ่น
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - SKY WALK - ฟาร์มชิงจัง รถโฟหัวจรวด ไกเป 101
อกยานเหยหลีว -วัดเหว้นวุ่ - วัดหลงชาบ - ชีเหมินดัง - ฝงเจียในทมาร์เก็ต
แนูขึ้นชื่อ : สตัดะสลัดบาร์ กา ปลาประรานารับดี เ1 ชาบู ชาบู เ/ เสียวหลงเปา

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน