ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SDT-10 : ไต้หวัน สำราญ เริงใจ BY CI

5 วัน 4 คืน

๐เยวชมอกยานอารีชับปาสบพันปีนั่งรถโฟโบราณ ๐เที่ยวชมฟาร์มแกะชิงวังชมวิวอุดSkyWalk ๐พักโรงแรมน้ำแร่1คืบนอนกะเลสาบสุริยันจันกรา1คืน ๐อาหารพิเศษ8สเด็ควสลัดบาร์เสี่ยวหล่งเปา/กุ้งมังกรเป๋าอื้อ
๐ เยวชม อกยานอารีชับ ปาสบพันปี นั่งรถโฟโบราณ
๐ เที่ยวชม ฟาร์มแกะชิงวัง ชมวิว อุด Sky Walk
๐ พักโรงแรม น้ำแร่ 1 คืบ นอนกะเลสาบ สุริยันจันกรา 1 คืน
๐ อาหารพิเศษ 8 สเด็คว สลัดบาร์ เสี่ยวหล่งเปา / กุ้งมังกร เป๋าอื้อ

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน