ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SXC-16 : Fever เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ BY VN

3 วัน 2 คืน

เมืองโบราณฮอยอันหมู่บ้านก็มหานนั่งเรือกระด้งฮอยอัน นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์สวนดอกไม้สะพานมือGoldenBridge สะพานมังกรพักบาน่าฮิลล์1คืนวัดลินห์อึงช้อปปิ้งตลาดฮาน
เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านก็มหาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ สวนดอกไม้ สะพานมือ Golden Bridge
สะพานมังกร พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน วัดลินห์อึง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน