ทัวร์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมสบานา ล่องเรือชมชองน์ฟยอร์ด ชมศาลาว่าการสตอกโฮล์ม by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
BT-SNV002 : ทหัศจรรย์ Scandinavai BY TG

8 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก โคเปนเฮเกน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย น้ำพุเกฟิออน นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก เดินทางสู่ท่าเรือนูฮาวน์ ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ เดินทางสู่ท่าเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seawaysออกเดินทางสู่กรุงออสโล

Day 3 : เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เดินทางต่อไปเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน เป็นเมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์เกน นำท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน มาร์เก็ตสแควร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองวอส ชมโรงแรม Fleischer's Hotel พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา รถไฟจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้ำตก Kjosfossen นำท่านนั่งรถโคชเดินทางสู่เมืองเกลโล

Day 5 : เดินทางต่อไปเมืองออสโล ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ เดินทางสู่เมืองคาลสตัท เมืองเล็กที่สวยงามริมทะเลสาบ อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

Day 6 : ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ช้อปปิ้งย่านแกมล่าสแตน หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

Day 7 : ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮล์ม เดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 8 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 14 เม.ย 2563 อังคาร - อังคาร 73,900 FULL
29 เม.ย – 06 พ.ค 2563 พุธ - พุธ 65,900 FULL
03 – 10 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 65,900 FULL
03 – 10 ก.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 67,900 FULL
24 – 31 ก.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 67,900 FULL
18 – 25 ก.ย 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 65,900 FULL
09 – 16 ต.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 65,900 FULL
23 – 30 ต.ค 2563 ศุกร์ - ศุกร์ 65,900 FULL

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค รถไฟสายโรแมนติก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน