ทัวร์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมสบานา ล่องเรือชมชองน์ฟยอร์ด ชมศาลาว่าการสตอกโฮล์ม by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
BT-SNV002 : ทหัศจรรย์ Scandinavai BY TG

8 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก โคเปนเฮเกน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย น้ำพุเกฟิออน นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก เดินทางสู่ท่าเรือนูฮาวน์ ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ เดินทางสู่ท่าเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seawaysออกเดินทางสู่กรุงออสโล

Day 3 : เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เดินทางต่อไปเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน เป็นเมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์เกน นำท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน มาร์เก็ตสแควร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองวอส ชมโรงแรม Fleischer's Hotel พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา รถไฟจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้ำตก Kjosfossen นำท่านนั่งรถโคชเดินทางสู่เมืองเกลโล

Day 5 : เดินทางต่อไปเมืองออสโล ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ เดินทางสู่เมืองคาลสตัท เมืองเล็กที่สวยงามริมทะเลสาบ อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

Day 6 : ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ช้อปปิ้งย่านแกมล่าสแตน หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

Day 7 : ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮล์ม เดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 8 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค รถไฟสายโรแมนติก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน