ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า . by Thai Smile Airways, Air KBZ 6 วัน 5 คืน
WERM-208 : Hi Light Myanmar ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล BY WE/K7

6 วัน 5 คืน

กรุงย่างกุ้ง-สุสานสัมพันธมิตร-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-ระราชวังบุเรงนอง-เมืองไจ๊ก์ทีโย-วัดพระไฝเลื่อนหรือวัดไจ้ท์ปอลอ-ขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน-เมืองหงสาวดี-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน-พระเจดีย์สุเล-พระเจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ(นัตโบโบยี)-เจดีย์เจ๊าทัตจี-ตลาดโบโจ๊ก-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-AfternoonTeaAtBaganViewingTower-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดSHWEYANPHE-ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-วัดกุโสดอ-MANDALAYHILL-นมัสการพระมหามัยมุนี-วัดกุสินารา-เมืองอมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-พระเวรสนาเจดีย์
กรุงย่างกุ้ง-สุสานสัมพันธมิตร-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเว มอดอว์ -ระราชวังบุเรงนอง-เมืองไจ๊ก์ทีโย-วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ-ขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน-เมืองหงสาวดี -พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น- นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน-พระเจดีย์สุเล-พระเจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ(นัตโบโบยี)-เจดีย์เจ๊าทัตจี-ตลาดโบโจ๊ก-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-Afternoon Tea At Bagan Viewing Tower- เจดีย์ชเวซานดอว์-วัด SHWE YAN PHE -ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-วัดกุโสดอ -MANDALAY HILL - นมัสการพระมหามัยมุนี -วัดกุสินารา-เมืองอมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-พระเวรสนาเจดีย์

ทัวร์พม่า . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน