ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย . by Turkish Airlines 6 วัน 3 คืน
Easy Explorer Georgia BY TK

6 วัน 3 คืน

กบิลิซิชมเมืองหลวงจอร์เจียที่มีอายุกว่า1,500ปื นั่งรถ4WDชมโบสถ์ทรินิตี้เยอร์เกติ ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเคข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซสตาลิน นั่งเคเบี้ลดาร์ชมป้อมปราการโบราณนาริกาลา
กบิลิซิ ชมเมืองหลวงจอร์เจียที่มีอายุกว่า 1,500 ปื
นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์ทรินิตี้เยอร์เกติ
ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค ข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซ สตาลิน
นั่งเคเบี้ลดาร์ ชมป้อมปราการโบราณนาริกาลา

ทัวร์จอร์เจีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน