ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า . by Thai Smile Airways, Air KBZ 5 วัน 4 คืน
WERM-206 : Hi Light Myanmar ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ BY WE/K7

5 วัน 4 คืน

เมืองหงสาวดี-สุสานสัมพันธมิตร-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เมืองไจ๊ก์ทีโย-วัดพระไฝเลื่อนหรือวัดไจ้ท์ปอลอ-ขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน-พระเจดีย์สุเล-พระเจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ(นัตโบโบยี)-เจดีย์เจ๊าทัตจี-ตลาดโบโจ๊ก-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-AfternoonTeaAtBaganViewingTower-เจดีย์ชเวซานดอว์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-วัดกุโสดอ-MANDALAYHILL-พระมหามัยมุนี-วัดกุสินารา-เมืองอมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN)-พระเวรสนาเจดีย์
เมืองหงสาวดี - สุสานสัมพันธมิตร - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเว มอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ๊ก์ทีโย - วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ - ขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน - พระเจดีย์สุเล - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ(นัตโบโบยี) - เจดีย์เจ๊าทัตจี - ตลาดโบโจ๊ก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี- วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - Afternoon Tea At Bagan Viewing Tower - เจดีย์ชเวซานดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอ - MANDALAY HILL - พระมหามัยมุนี - วัดกุสินารา - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) - พระเวรสนาเจดีย์

ทัวร์พม่า . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน