ทัวร์ สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WEY0208P : ยุโรปตะวันออก BY EY

8 วัน 5 คืน

มิวนิค–ซาลส์บวร์กอุทยานมิราเบลล์–ฮัลสตัทท์–พัสเซา-พัสเซา-เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก)–เที่ยวชมเมือง–กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-อนุสาวรีย์ยานฮุสโรเซนฮาร์ม-มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์–อินโกลสตัดท์ช้อปปิ้งIngolstadtVillageOutlet
มิวนิค – ซาลส์บวร์กอุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา - พัสเซา - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส โรเซนฮาร์ม - มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – อินโกลสตัดท์ ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน