ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อิตาลี กรุงโรม ปิซ่า มิลาน ปราสาทสฟอร์เซสโก้ จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือสู่ เวนิส by Cathay Pacific 7 วัน 4 คืน
Easy Classic Italy BY CX

7 วัน 4 คืน

Day : 1 ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

Day : 2 นำท่านสู่เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเดินทางไปยัง นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ดินแดนที่ประทับของ พระสันตะปาปา และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่านชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน และนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โรมันฟอรัม อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน นำท่านชม วิหารแพนธีออน น้ำพุเทรวี่ บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป

Day : 3 นำท่านเดินทางสู่ ปิซ่าหนึ่งเมืองสำคัญของแคว้นทัสคานี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอเอนปิซ่า - หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียง และเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนั้นหอเอนปิซ่ายังถูกจัดให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ขอโลกในยุคกลางอีกด้วย แล้วนำท่านเดินทางสู่ โบโลญญา เมืองประวัติศาสตร์ในสมัยยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

Day : 4 นำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร เดินทางไป ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้น นำท่านล่องเรือสู่ เวนิส เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม ชม สะพานถอนหายใจ สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่นักโทษใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุก ที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว _ - ชม สะพานรีอัลโต สะพานข้าม Grand Canal ที่สวยงาม เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามของเวนิส - ชม จัตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและนำท่าน ล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้

Day : 5 นำท่านเดินทางสู่ มิลาน ชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ อดีตเคยเป็นป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ตระกูลที่เคยปกครองแคว้นลอมบาร์ดีอันเป็นที่ตั้งของเมืองมิลาน
และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของมิลาน ต่อด้วยนำท่านชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย

Day : 6 ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

Day : 7 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทัวร์อิตาลี กรุงโรม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน