ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า กรุงย่างกุ้ง เจดีย์เจ๊าทัตจี พระเจดีย์โบตะตอง by Thai Smile Airways, Air KBZ 5 วัน 4 คืน
WERM-205 : Hi Light Myanmar ย่างกุ้ง-พุกาม-อินเล-มัณฑะเลย์ BY WE/K7

5 วัน 4 คืน

กรุงย่างกุ้ง-เจดีย์เจ๊าทัตจี(KyaukHtatGyi)-พระเจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ-ตลาดโบโจ๊ก(BogyokeMarket)-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ShwedagonPagoda)-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา(ANANDATEMPLE)-วิหารธรรมยันจี-วัดมนุหา(MANUHATEMPLE)-วัดกุบยางกี(GUBYAUKKYITEMPEL)-AfternoonTeaAtBaganViewingTower-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดSHWEYANPHE-เมืองยองชเว-ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-วัดกุโสดอ-MANDALAYHILL-พระมหามัยมุนี-วัดกุสินารา-สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN)-พระเวรสนาเจดีย์
กรุงย่างกุ้ง - เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) -พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ- ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) - วิหารธรรมยันจี - วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) - วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) - Afternoon Tea At Bagan Viewing Tower - เจดีย์ชเวซานดอว์ - วัด SHWE YAN PHE - เมืองยอง ชเว - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา - หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอ -MANDALAY HILL - พระมหามัยมุนี - วัดกุสินารา - สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) - พระเวรสนาเจดีย์

ทัวร์พม่า กรุงย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน