ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

เชียงใหม่บินตรง เกาหลีใต้ ชมดอกซากุระม่วนใจ๋ BY 7C

5 วัน 3 คืน

ชมดอกซากุระ|เกาะนามิ|หมู่บ้านเทพนิยาย|ไชน่าทาวน์| อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน|วัดชินฮันซา|สวนสนุกเอเวอร์แลนด์|พระราชวังเคียงบกหมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง|โซลทาวเวอร์|ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงถนนฮงแด
ชมดอกซากุระ | เกาะนามิ | หมู่บ้านเทพนิยาย | ไชน่าทาวน์ |
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮันซา | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง | โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ถนนฮงแด

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน