ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย . by Vietnam Airlines 6 วัน 3 คืน
VNSVO03 : รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ซุปตาร์...แม่ลูกดก BY VN

6 วัน 3 คืน

 ชาร์กอร์สเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง  ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดเช่นตุ๊กตาแม่ลูกดกเป็นต้น  วิหารเซนต์บาซิลสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง  พระราชวังเครมลินประกอบด้วยวิหารต่างๆเปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย  พระราชวังซาริซิน่าเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน  ชมการแสดงละครสัตว์การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด  พิเศษ...ล่องเรือแม่น้ำมอสควา
 ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
 ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น
 วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง
 พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย
 พระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน
 ชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
 พิเศษ...ล่องเรือแม่น้ำมอสควา

ทัวร์รัสเซีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน