ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระเวรสนาเจดีย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ by Thai Smile Airways, Air KBZ 5 วัน 4 คืน
WEMM315 : Hi Light Myanmar มัณฑะเลย์ อินเล กะลอว์ พินตะยะ ตองยี BY WE/K7

5 วัน 4 คืน

มัณฑะเลย์-พระเวรสนาเจดีย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-วัดกุโสดอ(KuthodawPagoda)-MANDALAYHILL-เมืองยองชเว-วัดSHWEYANPHE-นมัสการพระบัวเข็ม-ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ(FloatingGarden)-NgaPheKyanngMonastary-เมืองตองยี-เจดีย์สุระมะณี(SURAMANEEPAGPDA)-พินดายะ(PindayaCave)-เมืองกะลอว์(Kalaw)-KalawShweUMinPagoda-เมืองมิงกุน-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง-เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง-นมัสการพระมหามัยมุนี-เมืองอมรปุระ(AMRAPURA)-สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN)-วัดงูSnakePagoda-
มัณฑะเลย์ - พระเวรสนาเจดีย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) - MANDALAY HILL - เมืองยองชเว - วัด SHWE YAN PHE - นมัสการ พระบัวเข็ม - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา - หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ (Floating Garden) - Nga Phe Kyanng Monastary - เมืองตองยี - เจดีย์ สุระมะณี ( SURAMANEE PAGPDA) - พินดายะ (Pindaya Cave) - เมืองกะลอว์(Kalaw) - Kalaw Shwe U Min Pagoda - เมืองมิงกุน - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง - เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง - นมัสการพระมหามัยมุนี - เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) - สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) - วัดงู Snake Pagoda -

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน