ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Swiss Chamonix Glacier Express BY TG

8 วัน 5 คืน

สวิตเซอร์แลนด์กับ3เทือกเขา8วัน เส้นทางรถไฟสายกลาเซียเอ๊กซ์เพรส บินตรงซูริคชมน้ำตกไรน์เที่ยวลูเซิร์นขึ้นเขาไอกุยดูมิดิ ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์RochersdeNaye ขึ้นเขาพิลาทุสPilatusชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และช้อปปิ้งเมืองซุก บินตรง...เที่ยวสบาย...กับช่วงเวลาที่อากาศดีสุดๆ โดยสายการบินไทย(TG)
สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 เทือกเขา 8 วัน
เส้นทางรถไฟสายกลาเซียเอ๊กซ์เพรส
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นเขา ไอกุยดูมิดิ
ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye
ขึ้นเขาพิลาทุส Pilatus ชมศาลาไทยในโลซานน์
เที่ยวมองเทรอซ์และช้อปปิ้งเมืองซุก
บินตรง...เที่ยวสบาย...กับช่วงเวลาที่อากาศดีสุดๆ
โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน