ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WEMM-314 : Hi Light Myanmar มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สีป้อ มินกุน สกายน์ อังวะ BY WE

5 วัน 4 คืน

มัณฑะเลย์-พระเวรสนาเจดีย์-เมืองอมรปุระ(AMRAPURA)-สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN)-เมืองพินอูวิน-นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลิน-เมืองสีป้อ-เจดีย์บอจูพญา-หอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ-ล่องเรือแม่น้ำโดทาวดี-วัดMahaAntHtooKanTharPagoda-ชมสวนพฤกศาสตร์กันดอยี-MANDALAYHILL-วัดกุโสดอ(KuthodawPagoda)-วิหารชเวนันดอร์(GoldenPalaceMonastry)-นมัสการพระมหามัยมุนี-เมืองมิงกุน-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง-ชมUminThonse`Pagodaor30CavesPagodaเจดีย์อูมินทงแส่-เมืองอังวะ(Innwa)นั่งรถม้าชมเมือง-วัดงูSnakePagoda
มัณฑะเลย์ - พระเวรสนาเจดีย์ - เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) - สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN) - เมืองพินอูวิน - นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลิน - เมืองสีป้อ - เจดีย์บอจู พญา - หอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ - ล่องเรือแม่น้ำโดทาวดี - วัด Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda - ชม สวนพฤกศาสตร์กันดอยี - MANDALAY HILL - วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) - วิหารชเวนันดอร์ (Golden Palace Monastry) - นมัสการพระมหามัยมุนี - เมืองมิงกุน - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง - ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ - เมืองอังวะ (Innwa) นั่งรถม้าชมเมือง - วัดงู Snake Pagoda

ทัวร์พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน