ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Enjoy France BY TG

6 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มไม่มีวันฟรีอิสระ พิเศษ!!เที่ยวบ้านโมเน่ต์เมืองจิแวร์นี พักปารีส3คืนไม่ต้องย้ายโรงแรม เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์และมงมาร์ต ชมเมืองปารีสขากลับกลับค่ำเที่ยวเต็มวัน ล่องเรือแม่น้ำแซนช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีและLaValleeVillage Nofreeday
เที่ยวเต็มไม่มีวันฟรีอิสระ
พิเศษ!! เที่ยวบ้านโมเน่ต์ เมืองจิแวร์นี
พักปารีส 3 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรม
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์และมงมาร์ต
ชมเมืองปารีส ขากลับ กลับค่ำเที่ยวเต็มวัน
ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีและ La Vallee Village
Nofreeday

ทัวร์ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน