ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง by Nok Air 1 วัน
RGN-001 : Myannar วันเดียวก็เที่ยวได้ BY DD

1 วัน

ที่สุด...ของประสบการณ์เดีนทาง . ละลายเงินจ๊คที่ตลาดสก็อต พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ㆍเทพทันใจ
Day 1 : พบกันที่สนามบินดอนเมือง – เดินทางถึงสนามบินมิงกลาดง - นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์– นำท่านขอพรพระเทพทันใจ ทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา - สักการะเทพกระซิบ การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ - สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ - นำท่านนมัสการมหา
เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า - ตลาดสก๊อต –เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินนกแอร์
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน