ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Hilight Swiss with 3 Mounts BY TG

8 วัน 5 คืน

ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์กับ3ขุนเขา8วัน บินตรงซูริคชมน้ำตกไรน์ เที่ยวลูเซิร์นขึ้นเขาGlacier3000 ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์RochersdeNaye ขึ้นเขาพิลาทุสPilatus ชมศาลาไทยในโลซานน์เที่ยวมองเทรอซ์และ เมืองเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ช้อปปิ้งเมืองซุก บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย(TG)
ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 ขุนเขา 8 วัน
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์
เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นเขา Glacier 3000
ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye
ขึ้นเขาพิลาทุส Pilatus
ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และ
เมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
ช้อปปิ้งเมืองซุก
บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน