ทัวร์ สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

East Europe Classic 5 countries BY TG

8 วัน 5 คืน

**การบินไทยบินตรงสู่นครมิวนิคกลับที่เวียนนาไม่ย้อนเส้นทาง** ชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทปราค ชมเมืองเชสกี้ครุมลอฟและบราติสลาวาแห่งสโลวัค เที่ยวบูดาเปสต์ล่องเรือแม่น้ำดานูบเข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน ช้อปปิ้งMcArthurGlenParndorfOutlet
** การบินไทย บินตรงสู่นครมิวนิคกลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง **
ชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ และ ปราสาทปราค
ชมเมืองเชสกี้ครุมลอฟ และ บราติสลาวาแห่งสโลวัค
เที่ยวบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบเข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน