ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดแชกงหมิว by EgyptAir 3 วัน 2 คืน
HKG-020 : Hongkong ฮ่องกง เซินเจิ้น BY DD

3 วัน 2 คืน

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน(ขอความรัก)lเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ(ขอเงิน)lวัดแชกงหมิว(ขอโชคลาภ) สวรรค์ของนักช๊อป...ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่มจุใจ เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์(MS)นั่งสบายๆมีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง หมายเหตุ:ไม่รวมค่าวีซ่า1,650บาท,ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง
วัดหวังต้าเซียน(ขอความรัก) l เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ(ขอเงิน) l วัดแชกงหมิว(ขอโชคลาภ)
สวรรค์ของนักช๊อป . . . ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่มจุใจ
เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) นั่งสบายๆ มีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท,ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน