ทัวร์ ออสเตรเลีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SYDNEY-CANBERRA : Wow!! Sydney-Canberra BY SQ

5 วัน 3 คืน

ซิดนีย์-หาดบอนได-TheGap-ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ FetherdaleWildlifePark-อุทยานบลูเม้าท์เท่น-เขาสามอนงค์ThreeSister นั่งรถรางและนั่งกระเช้าไฟฟ้า-แคนเบอร์ร่า-อาคารรัฐสภา ทะเลสาบเบอร์เล่ย์กริฟฟินธ์-ซิดนีย์
ซิดนีย์-หาดบอนได-The Gap-ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
Fetherdale Wildlife Park-อุทยานบลูเม้าท์เท่น-เขาสามอนงค์ Three Sister
นั่งรถรางและนั่งกระเช้าไฟฟ้า-แคนเบอร์ร่า-อาคารรัฐสภา
ทะเลสาบเบอร์เล่ย์กริฟฟินธ์-ซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรเลีย ราคาใกล้เคียงกัน