ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

วันเดอร์ฟูล ฝรั่งเศส BY TG

7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินThaiAirways เที่ยวเต็มไม่มีวันฟรีอิสระ เที่ยวเมืองบลัวส์ชมเมืองปารีสเที่ยวเต็มทุกวัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ล่องเรือแม่น้ำแซน เข้าชมมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ต ช้อปปิ้งLaValleeVillage&GaleriesLafayette
โดยสายการบิน Thai Airways
เที่ยวเต็มไม่มีวันฟรีอิสระ
เที่ยวเมืองบลัวส์ ชมเมืองปารีส เที่ยวเต็มทุกวัน
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน
เข้าชมมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ต
ช้อปปิ้ง La Vallee Village & Galeries Lafayette

ทัวร์ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ราคาใกล้เคียงกัน