ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Hilight Russia 2 Cities BY TG

6 วัน 4 คืน

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง รับประทานอาหารค่ำร้านHardRockCafe โดยสายการบินไทย(TG)
มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำร้าน Hard Rock Cafe
โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน