ทัวร์ ออสเตรเลีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SYDNEY-BLUE : Wow !! Sydney-Blue Mt BY SQ

5 วัน 3 คืน

ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-หาดบอนได-TheGap-ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-FetherdaleWildlifePark-อุทยานบลูเม้าท์เท่น เขาสามอนงค์ThreeSister-นั่งรถรางและกระเช้าไฟฟ้า-ซิดนีย์ อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง
ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-หาดบอนได-The Gap-ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-Fetherdale Wildlife Park-อุทยานบลูเม้าท์เท่น
เขาสามอนงค์ Three Sister-นั่งรถรางและกระเช้าไฟฟ้า-ซิดนีย์
อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง

ทัวร์ออสเตรเลีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรเลีย ราคาใกล้เคียงกัน