ทัวร์ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Wow Azerbaijan-Georgia BY QR

7 วัน 4 คืน

เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจานAzerbaijanLandofFireประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่งชมภูเขาแห่งไฟBurningMountainถ่ายรูปกับหอคอยMaiden เที่ยวประเทศจอร์เจียดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ลิ้มลองอาหารGeorgianCuisineนั่งรถจี๊ป4WDชมความงามของโบสถ์GergetiTrinityChurchชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน