ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Beautiful Bavaria Austria-Czech-Germany BY BR

8 วัน 5 คืน

**สายการบินอีวีเอแอร์บินตรงไป-กลับนครเวียนนา** ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์กเข้าชม2ปราสาทดัง พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรียและเยอรมัน พระราชวังเชิร์นบรุนปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เดินเล่นชมเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาบที่ฮอลสตัท พร้อมช้อปปิ้งMcArthurGlenParndorfOutlet
** สายการบินอีวีเอ แอร์ บินตรงไป - กลับนครเวียนนา**
ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก เข้าชม 2 ปราสาทดัง
พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรียและเยอรมัน
พระราชวังเชิร์นบรุน ปราสาทนอยชวานสไตน์
เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ
เดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ารักริมทะเลสาบที่ฮอลสตัท
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน