ทัวร์ จอร์เจีย อุซเบกีสถาน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TOP HIT 2 Caps Georgia - Uzbekistan BY HY

8 วัน 6 คืน

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี กรุงทาชเค้นต์ ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ลิ้มลองอาหารGeorgiaCuisine นั่งรถจี๊ป4WDชมความงามของโบสถ์GergetiTrinityChurch พิเศษ:มีมื้ออาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมโชว์
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี
กรุงทาชเค้นต์
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหารGeorgia Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
พิเศษ : มีมื้ออาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมโชว์

ทัวร์จอร์เจีย อุซเบกีสถาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน