ทัวร์ โปแลนด์


. วอร์ซอ		นครหลวงของประเทศโปแลนด์และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลามีอายุเกือบ		700ปีมีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน	เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก		โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน
พอซนาน		หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของ	ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า	อุตสาหกรรมการศึกษาและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์เป็นอันดับ2ต่อ	จากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์
ออสวิซิม		สถานที่ตั้งของค่ายกักกันออสวิทซ์ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมัน	ต้องการเข้ายึดโปแลนด์สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่2
เชสโตโชว่า	หรือเชเนสโตโคว่าอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน	
วิลลิกซ์ก้า	ที่ตั้งของเหมืองเกลือวิลลิกซ์กาเหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่13เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า20ล้านปีที่แล้ว
คราคูฟ	อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วงค.ศ.1038-1596ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบันและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 17989
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โปแลนด์ . by Qatar Airways 7 วัน 4 คืน
SuperB Poland BY QR

7 วัน 4 คืน

วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลามีอายุเกือบ 700ปีมีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน พอซนาน หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของ ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรมการศึกษาและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์เป็นอันดับ2ต่อ จากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ ออสวิซิม สถานที่ตั้งของค่ายกักกันออสวิทซ์ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมัน ต้องการเข้ายึดโปแลนด์สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่2 เชสโตโชว่า หรือเชเนสโตโคว่าอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน วิลลิกซ์ก้า ที่ตั้งของเหมืองเกลือวิลลิกซ์กาเหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่13เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า20ล้านปีที่แล้ว คราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วงค.ศ.1038-1596ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบันและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์

วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน
พอซนาน หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของ ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อ จากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์
ออสวิซิม สถานที่ตั้งของค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมัน ต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2
เชสโตโชว่า หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน
วิลลิกซ์ก้า ที่ตั้งของเหมืองเกลือวิลลิกซ์กา เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่ 13 เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปีที่แล้ว
คราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
11 – 17 พ.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 38,900 -
03 – 09 มิ.ย 2563 พุธ - อังคาร 39,900 -

ทัวร์โปแลนด์ . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน