ทัวร์ โปแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โปแลนด์ . by Qatar Airways 7 วัน 4 คืน
SuperB Poland BY QR

7 วัน 4 คืน

วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลามีอายุเกือบ 700ปีมีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน พอซนาน หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของ ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15-17เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรมการศึกษาและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์เป็นอันดับ2ต่อ จากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ ออสวิซิม สถานที่ตั้งของค่ายกักกันออสวิทซ์ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมัน ต้องการเข้ายึดโปแลนด์สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่2 เชสโตโชว่า หรือเชเนสโตโคว่าอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน วิลลิกซ์ก้า ที่ตั้งของเหมืองเกลือวิลลิกซ์กาเหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่13เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า20ล้านปีที่แล้ว คราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วงค.ศ.1038-1596ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบันและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์
วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน
พอซนาน หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของ ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อ จากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์
ออสวิซิม สถานที่ตั้งของค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมัน ต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2
เชสโตโชว่า หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน
วิลลิกซ์ก้า ที่ตั้งของเหมืองเกลือวิลลิกซ์กา เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่ 13 เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปีที่แล้ว
คราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์

ทัวร์โปแลนด์ . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน