ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Easy France BY TG

7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินThaiAirways เข้าชม2พระราชวังChambordCastleและVersaillesPalace ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งจุใจร้านค้าปลอดภาษีและGaleriesLafayette
โดยสายการบิน Thai Airways
เข้าชม 2 พระราชวัง Chambord Castle และ Versailles Palace
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำแซน
ช้อปปิ้งจุใจ ร้านค้าปลอดภาษี และ Galeries Lafayette

ทัวร์ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน