ทัวร์ อียิปส์ จอร์แดน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อียิปส์ จอร์แดน มหาปีรามิด ทะเลสาบเดดซี เมืองเพตรา นครเจอราช by EgyptAir 8 วัน 5 คืน
EJ-8DMS : Egypt To Jordan BY MS

8 วัน 5 คืน

ไคโร-กีซ่า-เคดซี เพตรา-อัมมาน-เจอราช
ไคโร - กีซ่า -เคดซี
เพตรา - อัมมาน - เจอราช

ทัวร์อียิปส์ จอร์แดน มหาปีรามิด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอียิปส์ จอร์แดน ราคาใกล้เคียงกัน